AJK

De AJK afdeling Aalten heeft ongeveer negentig leden en is een van de afdelingen die valt onder het regionale GAJK (Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt). Als plaatselijke afdeling is er de mogelijkheid je stem te laten horen via de maandelijkse regiovergadering van het GAJK. De overkoepelende organisatie boven de regionale AJK’s is het NAJK ands Agrarisch Jongeren Kontakt).
Ruim 12.000 agrarische jongeren zijn via hun plaatselijke afdeling lid van de landelijke vereniging.
Speerpunten voor het NAJK zijn bedrijfsovername, inkomen en maatschappelijk ondernemen. De leden van het bestuur lobbyen in Den Haag en Brussel om voor de belangen van jonge boeren en tuinders op te komen. Een hot item hierbij blijft altijd de bedrijfsovername. Het NAJK doet er alles aan om bedrijfsovername in de toekomst ook nog mogelijk te maken. Zowel door lobbyen richting de overheid als cursussen, advies en ondersteuning van de ondernemer in hun keuze.

Als afdeling Aalten proberen wij regelmatig een avond te verzorgen rond het thema bedrijfsovername.
Daarnaast is het de opzet om 1x per seizoen een excursie te regelen bij een boer thuis over een bepaald onderwerp en zijn andere avonden over diverse onderwerpen.

Natuurlijk hebben we ruimte voor meer leden.
Dit kan door je op te geven bij Mitchel Somsen.

E-mail: mitchelsomsen@hotmail.com

Daarmee krijg je een uitnodiging voor de plaatselijke activiteiten en ook voor de avonden die door het regionale AJK georganiseerd worden.